Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

£50 GESCHIEDENIS

StaatsRegee

ring.

Raadpleegingen hier over.

Deeze onvoorzigtige en kleinmoedige raad, welke aan een ftaatzugtig Vorst gelegenheid verfchafte, om met het Gemeenebest geheel naar welgevallen te handelen, of 'er zich, als het hem goeddagt,[meester van te maaken, kwam den meesten Leden der Vergaderinge niet vreemd voor. De Edelen , die zich eerst verklaarden , ftemden met de Groot overéén. De Heeren van Maasdam en van Duivenvoorde neigden tot de handeling , en konden , de verèéniging der Gewesten en den vrijen Godsdienst behoudende, over de rest heen flappen. Elf Steden, met naame Dordrecht, Haarlem, Delft, Leyden , Gornichem, Schiedam , Schoonhoven , Edam, Monni' kendam, Medenblik en Purmerende, waren van 't zelfde gevoelen. — Gouda, Rotterdam, Sr iele, Hoorn en Enkhuizen durfden zich niet voluit verklaaren. De Afgevaardigden dier Steden verfchoonden zich, hunnen raadflag inteleveren over een ftuk van dat aanbelang, zonder naderen last hunner Zenderen.

Amfterdam was de eenige Stad, die zich verzette tegen de meerderheid, om in onderhandeling te treeden met eenen trotsch eifchenden Overwinnaar. Dordrecht, De ft en Leyden wilden , dat men de toeftemming dier Stad niet afwagtte. 'Er was, fpraken zij, geen ander middel, om de Regeering en 't Bondgenootfchap te behouden. De Vijand was voor de Poort. Engeland hadt al zijne magt verzameld, om het Gemeenebest van een anderen kanttebeftooken. Men kon, zonder de toeftemming van Amfterdam , met de handeling voortvaareu ; die Stad noch

Gouda

Sluiten