Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. u$7

„ dienst aan ons Vaderland te doen ? Is Amfterdam „ minder dan Dantzig of Koppenhagen ? De eerst,, gemelde Stad behieldt Poolen; de laatstgenoemde „ Deenemarken en Noorweegen; door het hoofd te „ bieden aan Vijanden, die alleen deeze twee Steden „ te winnen hadden, om zich meester te zien van ,, die Staaten. Heeft de Stad Hamburg, alleen om-

ringd van Vijanden , die derzelver Vrijheid benijd „ den, deeze niet langen tijd behouden , en is zij ,, nog heden niet zeer verre van de wet van iemand te „ ontvangen? — Leert de Gefchiedenis niet, dat „ Oud Rome* gegrondvest door een klein getal „ Vlugtelingen en Ballingen , zich handhaafde tegen „ alle de Nabuuren, die de Vrijheid tragtten te ver„ drukken ? Deeze Stad, verre van den hals te ,, krommen onder't juk van eenigen vreemden Vorst, „ heeft geheel Italië vermeesterd, en is, in volgende „ tijden , de Hoofdftad der magtige Wereldmonarj, chy geworden. Dat wij het voorbeeld volgen „ dier edelaartige Verdeedigeren hunner Vrijheid! „ en niet dulden, dat men ons ooit kome verwij-

ten, dat, door onze fchuld , eene zo magtige „ Stad zich flaafsch onderworpen heeft, voor dege„ heele te onderbrenging der andere Steden van Hol„ land. Moeten wij omkomen, dat wij dan de laat„ ften fneeven, en geen juk op ons neemen, eerong „ geen middel, om 'er van ontheven te blijven, ö« „ verfchiete."

Zodanig eene reden van Valkenier maakte allen indruk, dien men kon verwagten, op de gemoederen

VIL Deel, R dej

Staatï." Reger»

rijsq.

Sluiten