Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. &6$

De Groot vondt zijne Mede • afgevaardigden te Rheenen. Zij vertoonden de Volmagt der Staaten aan de Staatsdienaaren Louvois en Pompone. Bij den aanvang der Onderhandeling verzogten de Afgevaardigden , „ dat de Koning de Zeven Gewesten „ veréénigd, en bij de. Voorregten van Godsdienst „ en Regeering laaten wilde." Op de vraag , wat men hier vaar wilde ajjlaan ? boden zij Maastricht aan, met het geen 'er onder behoort. De Franfchen hervatten hier op : En wat begeert gij den Koning toetekggen voor de onkosten van den Oorlog? De Afgevaardigden betuigden, „ dat de roem, dien zijne „ Majefteit met de wapenen behaald hadt, denedel„ moedigen Koning behoorde genoeg te zijn." Doch, bemerkende, dat de Franfchen niet gezind waren 5 om zich met enkele loffpraaken te laaten paaijen, booden zij zes millioenen aan , en zulke Steden uil de Generaliteits Landen, die den Koning gelegenst; en den Staaten niet hinderlijk zouden zijn. Louvoi: zeide , grimlachende, dat het hier niet mede te doet, zou zijn. Deeze aanbieding verfmaad ziende, deeder Zij eene andere, te weeten, van tien millioenen, er alle de Generaliteits Landen. Louvois gekte hiei mede , zeggende , dat het wat begon te betekenen Althans het kwam in overweeging , om het den Ko ning voortedraagen, Pompone was 'er voor , ui aanmerking, dat zodanige voordeelen het Gemeent best volftrekt afhanglijk van den Koning zoude maaken. Maar, gelukkig voor de Ferèénigde G> westen en voor Europa, raadde Louvois den Kc R 4 siin£

Staat**

Regee-

eung»

Onder» bande-. ling mee Frank' rijk*

\

i

t

1

ij

Sluiten