Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zÖ4 GESCHIEDENIS

StaatsRegeering.

Eifchen des Konings van. Frank* rijk.

rjiug, meer te vorderen , en bragt, terugkomende, de volgende Lijst der eifchen van zijne Majefteit mede.

„ De Koning van Frankrijk begeert: — i. Al ,, wat de Staat bezit, evenveel op welk eene wijze,

„ buiten de Zeven Gewesten. 2. Delfzijl, met

„ twintig van de naaste Kerspelen. — 3. Het „ Graaffchap en de Stad van Meurs voor den Keur„ vorst van Keulen; mits de Prins van Oranje fcha-

deloos gefteld werd door de Staaten, — 4. De j, opperfte magt over de Steden Grol , Breêvoort,

„ Ligtenvoorde en Borkelo. 5. Alles , wat ge-

„ legen is tusfchen den Khijn , Lek, en d&Spaan-

fche Nederlanden. Voorts eischt de Koning

„ nog de volgende punten : — i. Vrijheid van gaan „ en komen, zonder onderzogt te worden , of eeni„ ge regten te betaalen. — 2. Intrekking van de „ Plakaaten op den Koophandel, en hcrftelling van „ denzelven door de Staaten, als in 't jaar MDCLXII, „ zonder dat het wederkeerig behoeve te gefdiieden

„ door Frankrijk. 3. Ontlasting dzxFranfchen

„ van vijftig ftuivers op 't vat : en dat men ze be-

„ handelde als de meest begunstigde Volken.

„ 4. Dat men , wegens de betaaling der Indifche „ Maatfchappije, daar naa , in 't minnelijke over„ eenkome. — 5. Openbaare oefening van den „ Catholijken Godsdienst; zo dat men den Catholij„ ken in alle Steden , daar meer dan ééne Kerk is, „ eene Kerk inruime, en vrijheid geeve, om'er eene „ te ftichten in Steden en Dorpen , daar maar ééne

j, Kerk

Sluiten