Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

per NEDERLANDEN, 267

te doen. Maar de Louvois beweerde, dat de Staaten zich al te zeer in 't nauw bevonden, om niet alles toeteftemmen : en dat zij alles, wat men hun liet behouden , voor winst en genabetoon zouden aanmerken (*).

De Groot werden flegts vijf dagen vergund, om met een ftellig antwoord te rug te keeren. 's Konings eifchen zouden, in andere omftandigheden, naar verdiensten, met verontwaardiging verworpen geweest zijn; doch men durfde zich , zo 't fchijnt, alles belooven, in een tijd , wanneer de kloekfte Verftanden aan de behoudenis van den Staat wanhoopten. De Groot deedt verflag bij de Algemeene Staaten en ter Vergaderinge van Holland. De omwentelingen , toen in 't Gemeenebest voorgevallen door de algemeene opfchudding onder het Volk , en de verheffing des Prinfen van Oranje tot Stadhouder, waar van wij , vervolgeus, breeder verhaal zullen geeven, hadden niet weinig invloeds op de raadplee gingen. De Groot gaf eene fchilderij van het ge vaar, waar in 'c Gemeenebest verkeerde; doch drom zo fterk niet, als voorheen , op het verzoenen mei Frankrijk. Hij ftelde zelfs, in een tijd, dat de Slaat het meeste gebrek aan Geld hadt, voor, ziel: van Papieren Geld te bedienen.

Allergewigiigst waren de raadpleegingen ter Vjr gaderingevapHolland. De Edelen betuigden, da:

'e:

(*) Basnage, li. p. S49» Feuquieres Mem. Ilijï, S Milis. 1. p. 23.113.263.

Staats» Regez-

RiKG.

Raadpieegirn>gen der S;aaten ■ op den c=sch van Frank' rijk.

Sluiten