Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

staats'

Regerring.

drong ; dat Frankrijk de Stedeti def Generaliteit vorderde, om daar uit de Spaanfche Nederlanden te overmeesteren , en ons, vervolgens, geheel te onderdrukken. ■— Gouda voegde zich bij Leyden. ——■ Maar Rotterdam, fchoon bekommerd over de flegte 'gefteldheid der posten , op welken het Volk moedloos was, en de Burgerij meer kwaads dan goeds deedt, wilde liever met den degen in de hand (terven , dan in flaavernij vervallen» Bleef de Koning ftaan op zijnen eisch, dan moest men de handeling afbreeken: beter was het, zich dood te vegten, dan op fchandelijke voorwaarden te (luiten. —— Dergelijk een moed ademden de Noordhollandfche Steden, Alkmaar, Hoorn , Enkhuizen, Edam en Purmerende. Monnikendam en Medenblik wilden de handeling aanhouden, en zien of de voorwaarden niet wat gemaatigd konden worden.

Alle Leden zich verklaard hebbende, beflootmenj het gevoelen van zijne Hoogheid inteneemen. Deeze verklaarde Frankrijks voorflag geheel onaanneemelijk. Waarop de Staaten van Holland tot het befluit kwamen , om de zaaken ter Generaliteit defwaards heen te leiden, dat de Groot te rug gezonden mogt worden , om den Koning van Frankrijk de onaanneemelijkheid van zijnen eisch te vertoonen om verflag te doen , in gevalle de eisch gemaatigd wierd ; en anders de handeling aftebreeken. En, zou de Groot , gelijk zommigen melden, ten dien tijde, aan één zijner Vrienden gezegd

heb»

Sluiten