Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staats-

Regee-' ring.

Handeling der Staaten met de Engelfche Afgezanten.

j i i t i £

3

5

*S4 GESCHIEDENIS

ee*g«d.mMel , om het verderf ,nijns Vaderland* met te zten: ik zal in de laatfte verfchansfing fneuvelen (*) ƒ ■

Onder den Eed van geheimhouding hadden de Staaten befloten. den Prins van Oranje te matigen om , nevens van Beuningen , Bbverningk en öchato GoKKfNOA, met Buckingham en Arlington m onderhandeling te treeden. D.jkveld , uit Engeland .e rug gekeerd, hadt berigt, datdezaaken niet wanhoopig ftonden, en 'er een goeden uitflag te verhoopen was. De Staaten hadden een zeer ftaat. kundtg ontwerp bedagt: een ontwerp, ailergefchiktst om een goeden keer aan de zaaken te geeven. Op

hoop dat men \ Hof van Engeland zou kunnen winnen, bovenal naa de verheffing des Prinfen van Oranje vormden zij het plan , om hetzelve van Franknjk aftetrekken , 't welk dan veeleer na redeIjke V00rnaêen ™* bisteren. Dewijl men egter ^rre was van de wijdgaapende eifchen des Engel* ^ Hofstoeteftaan, werd men te raade , de En elfehe Heeren Wat tefmeeren, en eenige liberaliteit e bcmlZen aan de zodanigen , die goede diensten bij. en Pnnf zoudm ^ ^ ^ ^ ^

» ddRU,ch met veel voordeeis bediend, en fpilden ehjk eerngen aantekenen, de Staaten rijküjk gelds m de E^lfche Staatsdienaars (f). Om hun het

denk-

(*) Basnage, II. p. 235.

(t) Uit de Aant. van de Pen f Vivien,» Ho* van den Rv i67a. BuRNsr, I.p. 355.

Sluiten