Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

StaatsRegee-

riisg.

Deeze wijkt ten Lande

m GESCHIEDENIS

Schoon de Groot , in de handeling met riii vooral in den beginne , te veel gene.gdhe.oa ?e*o I U o. gevate voortogen ka„t gedaan, te omhelzen, moet ««W^ dat hii den gegeevenen last gevolgd, en ook, naa ge tan vertag van zijne bezending, door de Staaten Z^ Z. U U * -ak verkeerd „gezien. ?, IL goede trouw bleef daarom ongekreukt.

dath gehouden werd voor één der Hoo den vande die tl-ns bukken moes lf Hij ontdekte duidelijk, welk gevaar h„ hep van aan 's Volks woede overgegeeven te worden, waar n hij korteling te Rotterdam bijkans het flachtTffe geweest was: dit bewoog hem, zijne ve.hgherd in de vlugt te zoeken j maar, teneinde menaanznn vertrek geene flinkfche uitlegging mogt geeven, Xeef Idi twee Brieven , één aan de Staaten van H land en één aan de Wethouderfchap der Stad Bolland, Zij„e onfchuld, op

^^ItX lVsgevaa^ en hoe het thans

^sT-groelen. Niet alleen oordeelde lm

T,d« ïö72. Uit &s Aant.vait i pL/?,» Hop van den aojuly 1672. M.L

Sluiten