Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

*9ö GESCHIEDENIS dér NEDERLANDEN.

Staats-

Regee-

r1isc

voogd dér Spaanfche Nederlanden , den Graave vah Monterei. Overeenkomftig met het laatfte Verdrag der Staaten met het Hof van Madrid , en het fchriklijk dreigend uitzigt voor 's Konings Nederlanden , indien de Ferèénigde Gewesten in Frankrijks handen vielen, hadt hij al het Krijgsvolk, 'tgéenhij kon miffen , in de Grensfteden der Staaten gezonden. De Engelfche Staatsdienaars hielden met hem een gefprek, en beklaagden zich over den bijftand, dien hij verleende aan de Vijanden van twee Koningen. Doch, daar hij zich door groote .naamen niet liet vervaaren, dagten zij hem door belang te winnen: onbefchaamd genoeg zeker, hem tragtendè te beweegen, om zich meester te maaken van de Steden , waar in hij, ten dienste der Staaten , Bezetting gelegd hadt. De Graaf hoorde dien voorllag met de verontwaardiging eens grootmoedigen Spanjaards , en verklaarde, den Staaten getrouw te willen blijven (*).

(*) basnage, II. p. 258. 2Öïi

Einde van des Zevenden Deels Ëerfté Stuk.

Sluiten