Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

?f I N H O U D.

gerust. Mislukte onderneeming der Zinkfchepen op Theems. Gefteldheid der Staa.fche en der vijandiijkt! Fioot.cn. Slag van de HoUsndfche met de Engelfch en Franfche Flooten. Een tweede gevegt. Ver geeffche uit daaging der vijandlijke Flooten. Dezelven voor onze Kusten , en de jlug bij Kijkduin.

Achtste Tijdperk. Vrede met Engeland, Munfter en Keulen. Gefteldheid der zaaken in Engeland. Carel dk II. verlangt na den Vrede. Brief der Staaten aan dien Vorst. Vredehandeling te Keulen. Verbintenisfen der Staaten met Denemarken , den Keizer en Spanje. De Franfchen verlaaten Holland. Bijzondere Vrede met Engeland. Inhoud van het Verdrag. De Vredehandeling te Keulen afgebroken. Vrede der Staaten met den Bisfchop van Munfter en dets Keurvorst vau Keulen. Ferbintenisfen der Staaten met den Keizer, den Koning van Spanje en de Hertogen van Brunswijk Lunenburg. Naarden door den Prins van Oranje bemagtigd. De Franfchen veriadien de Verédnigde Gewesten. Krijgsverrigtingen. Slag van Senef. De Prins van Oranje belegert Oudenaarden vrugtloos. Giaave en Huy door hem bemagtigd.

Negende Tijdperk.

Wedervcrddnigiiig der Zeven Gervesten, en vergrooting van 't Stadhouderlijk gezag.

Gevolgen van het ruimen der Franfchen uit deeze Gewesten, 't Voorgevallene te Utrecht 3 toen de Franfchen

Sluiten