Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD, Tit

fchen uitgetrokken waren. Raadpleeging over het weder aanneemen der drie Gewesten in de Unie. Voorwaarden, op welken dezelven in de Unie aangenomen werden. Het Stadhouderfchap erflijk ver. klaard. Gunsthetooningen aan zijne Hoogheid. Poogingen, om den Prins nog meer gezags optedraa« gen. Gdderland wil denzelven het Oppergezag fchenken, en draagt het hem op. Gedragvan zijne Hoogheid bij deeze aanbieding, 't Gevoelen van Utrecht, van Holland en van Zeeland. De Prins bedankt voor de Opperheerfchappij in Gelderland. Hoe hij zich omtrent de raadgepleegde Gewesten gedraagt. Zijn antwoord aan Zeeland. De Staaten van Holland verbieden te zeggen of te fchrijven, dat de Prins na de Souverainiteit flondt. Aanmerking van Temple over dit geval.

Tiende T ij d p e r k.

Oorlog met Frankrijk en Zweeden. -— Vredes- • Onderhandelingen en Vrede van Nieuwmegen.

Geneigdheid van Frankrijk tot den Vrede. Nieuw, megen tot eene handelplaats beftemd. Oorlog met Zweeden. Veldtocht des jaars 1675. Dood van Turenne. Mislukte tocht van de Ruiter en Tromp» Tocht van de Ruiter na Sicilië. Eerfte flag bij Stromholi. Tweede ftag hit d^n Berg Erna. De Ruiter fneuvelt. Charaéier van denzelven. Nederlaag der Bondgenooten bij Palermo. Veldtocht des jaars 1676. Condé en Bouchain door de Franfchen veroverd. De Prins van Oranje belegert Maastricht te vergeefsch. Krijgsbedrijven in het Noorden

te-

Sluiten