Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3oo GESCHIEDENIS

Wir.LEM I)E III.

algemeene Mem was, d?t het Landsbeftuur , onder 't welk het Gemeenebest met zo veel luisters en grootsheids praalde, moest herfteld worden: en dat zij, die 'er zich tegen aankantten , Verraaders of Vijanden van 't algemeen welzijn waren.

Indien, in zlilk eene toedragt van zaaken , een doorlugtig Burger ten doel ftrekt der jalouzije , cn gedwarsboomd wordt door het gehaateStaatsbeftuur,, is zulks alleen genoeg, om hem 's Volks gunst te verzorgen. De Prins van Oranje, uitfteekende door de aanzienlijkheid zijner alkomst , inneemende door zijne jeugd, en, door het misfen der Waardigheden zijner Voorvaderen , een voorwerp van medelijden , trok aller oog. Men zag Item aan als van den Hemel befehikt, om de Bevrijder van 't Gemeenebest te worden: en geloofde, dat 'er geen heil te verhoopen was, of hij moest met alle de Waardigheden der vroegere Prinfen van Oranje hier ten Lande fclntteren. De Burgers der Steden, thans meer dan anders gewoon ter wagt te trekken, om oproer te ftuiten, of voor een gevreesden overval hunne Stad te dekken , verhaast, ten me.t eene volkdrift de langgewenschte vordering. De noodzaaklijLheid, cp zommige piaarzen, om de vreedzaaoie bezigheid der handwerken te verwbfelen voor het verdrietig arbeiden aan t verfterken der Vestingen , baarde verdriet en misnoegen tegen de Overheid. Iieimlijke inboezemingen wekti n deeze te onvredenheid op, de menigte aanzetten, de om 's Prinfen verheffing te gronden op den ondergang der tegenwoordige Regeerderen. Eenige

Leer-

Sluiten