Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 303

neigdheid der Zeeuwen voor her Huis van Oranje (*)-

De tijding hier van waaide fchielijk over na Dordrecht , en verwekte groote beweegenis onder het Volk. Eenigen, in den waan gebragt, dat het Stads Magazijn flegt voorzien was, en dat men de Sleutels verborgen hadt, ten einde men het niet zou merken, eischten dezelven met oproerig geweld. Zij vonden het beter voorzien, dan zij vervvagtten , en fchikten zich tot bedaaren , wanneer een onbekend perfoon onder den hoop de Burgerij inboezemde, dat men da Regeering moest vergen , het Eeuwig Edicl te herroepen, en den Prins van Oranje voor Stadhouder te verklaaren. Schoon de voornaamlte hoofden der thans heerfchende Partij, de Gebroeders de Witt, en verfcheide anderen , ter deezer Stede gebooren waren, en dezelve luister bijzetten door de aanzienlijke Staatsrolle , welke zij fpeelden , was 'er alle gehegtheid aan 't Huis van Oranje niet verbannen, en ftondcn de tegenwoordige Regenten ten doele aan de jalonzy , welke Stadgenooten veelligt koesteren tegen Stadgenooten, in waardigheid boven hen verheeven. Het oproerig gefchreeuw , Lang leeve de Prins van Oranje ! de Duivel haal de Witten ! maakte de menigte aan 't hollen. Twee Vaandels, op één van dc Stads Torens in diervoege geplaatst,

dat

(*) Extr. uit de Notulen van Witte en Raade' vm f\ere , *t. en 30. Ju!y jö/?. Mf.

A 4

Willem de III.

Te Dordrecht.

Sluiten