Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3o4 GESCHIEDENIS

Willem

de rn.'

dat hst Oranje - Vaandel boven het witte Houdt, voerden dit opfchrift:

Oranje boven, de Witten onder. Wie anders meent , die jla de Donder!

De oproerigen noodzaakten de Wethouders Vroedichap te beleggen, en te belooven, dat zij den Prins tot Stadhouder zouden verklaaren , als ook perfoonen aftevaardigen, om den Prins te verzoeken, dat hij te Dordrecht kwam, om kennis van zaaken te neemen. De Prins weigerde eerst het Leger te verlaaten ; doch liet zich eindelijk overhaalen , en kwam , den negenentwintigllen van Zomermaand, binnen Dordrecht, onder de luidrugtigfte toejuiching der menigte. De Regeering, zich fchikkende naar de neiging der Inwoonderen, onthaalde den Vorst ffaatlijk, en ütt hetri de Stad en de Magazijnen bezigtigen: doch liet het bij dit beleefd onthaal berusten , zonder een woord van 't Stadhouderfchap te reppen. Toen hij, om te vertrekken , in de Koets tradt, riep één der genen , die hem aan 't portier geleidden , Lang leeve Oranje! om hier door het Volk zand in de oogen te werpen. Deeze kunstenaarij fcheen te zullen gelukken ; doch eenige Burgers vloogen na 's Prinfen Koets, en vroegen, of hij Stadhouder ware? Hij betuigde, volkomen te vrede

te zijn. — Wij niet, voerde men hem tegemoete, ten zij wij. Uwe Hoogheid Stadhouder yen. -— 'Er

is

Sluiten