Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem de Mi

310 GESCHIEDENIS

houder gemaakt wieïdï Of men het Eeuwig Edict" «iet behoorde te vernietigen ? Of men den Prins niet behoorde te ont (laan van den Eed, bij het aanvaarden van het Capitein-Generaalfchap gedaan? Voordellen , zo ras goedgekeurd als geiiit. Men plaatste het Oranje- Vaandel op den Stadhuis-toren , en dwong de Wethouderfcbap buitengewoon te vergaderen , orn het werk zijn beflag te geeven. Eenige Regenten zich ilandvastig betoond hebbende, lieten de oproerigften verluiden , dat zij gezworen hadden, allen, die niet tekenden , den hals te zullen breeken, en de huizen te plunderen der zodanigen , die de Stad ontweeken. De Regeering v*as genoodzaakt Afgevaardigden na den Prins te fchikkén, om hem de verkiezing bekend te maaken. Zijne Hoogheid, op de Wethouderfcbap van Rotterdam te onvrede, ontving hen koel, en betuigde, dien nieuwen last niet op zich te neemen , dan tot welzijn van den Staat. Zulk een betoon van zedigheid diende om 's Vo.ks drift nog bet te ontfteeken (•).

De gisting hieldt te Rotterdam aan. Eenige Gemagtigden der Staaten, op den achtften der volgende maandj daar komende, om aan de Ruiter een

i, euwen last te brengen, vonden de Stad volbeweeging. De Burgers, aan deDdftfchePoort, fchreeuw. den, op het zien van het Jagt, daar zijn Verraa-

ders

(*) Wagenaar Vaderl, Hifi. XIV. bl. 79. Easnage ,

II. p. 287.

Sluiten