Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NE DERLANDEN. 311

ders in ! vielen in 't zelve , en dwongen den Ge. magtigdefl deii Lastbrief af , die inhieldt; het ge. vegt met de Engelfehen, zo veel doenlijk ware , te mijdenj de Vloot op eenen verzekerden postte hou> den; en alleen , in gevalle 's Vijands Vlooten iet op de Hollandfche Kusten onderneémen mogten tot afbreuk derzelven, Soldaat en Zeemanfcbap te gebruiken. Zonder te overweegen, of de zwakheid der Vloote, of andere oorzaaken, het geeven deezer bevelen noodwendig maakte, vermoedde het Volk het ergde , en zogt zijne woede te koelen aan de verdagte Regenten* Behalven het plunderen van twee huizen , vorderde het verfcheide punten van de Regeering, waarin dezelve, gedwongen, bewilligde. Zij eischten niets minder aan andere Afgevaardigden ter

dagvaart in den Haage. Inzigt in de handeling

met Frankrijk en Engeland , en fpoedigen Vrede met het laatstgemelde Rijk.— Nieuwe Vroedfchap in Zonnemaks plaats , door den Prins te verkiezen uit een drietal, door de jitirgers benoemd, Leonard van Naarsen, Willem Bastiaansz. en Samuel Beijer. Verandering der verdere Wethouderfcbap door zijné Hoogheid. — Alle Voorregten, die dc Stadhouders ooit gehad hadden, aan den Prins optedraagen , zo dat ze ook op deszelfs Naazaaten verftierven. —> Dat de HeerenPESSER, Vroezen,

GAEL , de VlSSCHEN , van DER Aa, paats , Dï

Groot en Voorburg in hegtenis zouden genomen worden , en zij , noch derzelver Naazaaten, tot in het vierde Lid nimmer in de Regeering zouden mogen

Willem Dg 111.

Sluiten