Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

3*4

GESCHIEDENIS

Willem eq III.

Te Leyden.

Te Amfterdam.

zich meester van de Stad , bezetten het Stadhuis, en noodzaakten de Wethouderfchap het Eeuwig EdiSi aftezweeren, en den Prins tot Stadhouder te verklaaren (*).

Te Leyden was , zedert eenige dagen, het Grauw wel oproerig zamengerot, dan 't liep aan tot den derden van Hooimaand , eer eenige Burgers , met zijdgeweer gewapend , ten Stadhuize indrongen , en de Regenten afvergden , het befluit des afffands van het Eeuwig Editl en der verkiezinge van zijne Hoogheid tot Stadhouder den Volke voorteleezen (*).

Amfterdam bleef niet geheel vrij van oproerige beweegenisfen. Dezelven waren 'er min heftig, door de blijkbaare maatregelen, ter manmoedigeverdeediginge, genomen, en de gereedheid der Regeeririge, om tot het vernietigen van het EeuwigEdict, en de bevordering zijner Hoogheid tot het Stadhouderfchap te bewilligen. De Oud - Burgemeester de Graaf , op den eerden van Hooimaand , gelast, eene boodfchap in den Haag te brengen, werd, bij zijn vertrek , door het onkundig Gemeen voor Verraader gefcholden : men riep , dat hij met Geld en Brieven na den Haag trok, om de Stad den Vijand te leveren; dat men den Schelm moest vasthouden en doorfchieten. Ten nauwernoode ontkwam hij de handen van 't Gepeupel : een Wijf greep hem na de Pruik, terwijl een ander hem haare Muts in 't aan-

gezigt

(*) Valkenier, I.D. bl. 684. (f) Zie aldaar, bl. 685.

Sluiten