Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 319

„ van den Eed , bij hen gedaan op het Eeuwig E„ dicl, bij hunne Edele Groot Mogenden, denvijf„ den Augustus MDCLXVII, vastgefteld. Stel„ lende malkander in dezelfde vrijheid en magt, die „ hen tot het aanftellen en verkiezen van eenen Stadhouder , voor het Eeuwig EdiÜ , toebehoor„ de (*)."

Men vindt aangetekend, dat, in den Raad van Staate , Amfterdam nog zonderlinger voordellen deedt: voordellen, die tot niets minder firekten, dan om de Vrijheid den laatden ilag te geeven. De Burgemeester Gillis Valkenier zou , daags voor de vernietiging van het Eeuwig Edifi te dier Stede , ia de Vroedfchap gedreeven hebben, dat men het in weezen behoorde te laaten , en den Prins egter tot Stadhouder aanteftellen: of zelfs, van deezer Stede wege, voorteflaan, om hem tot Graaf te verheffen ; waar toe de Raaden Nicolaas Pancras , Cornelis Geelvinck , Jacob Jacobszoon Hinlopen en Cornelis Backer ook gezind fcheenen : doch Bontemantel en de meeste andere Leden hadden aangedrongen op de vernietiging van het Eeuwig EdiSi, alzo men vastftelde , dat de Staaten de Leden wel ontdaan zouden van den Eed , op de onderhouding van hetzelve afgelegd. Deeze Bontemantel , ten dien tijde Preiident ,

Sche-

(•) Basnace, II. p. 288. Re/el, Hall. 3. July 1672, bl- 242.

IVtLLEM DE III.

Tot welk een uicerfte de ijver der Stad Amfterdamvoorden Prins liep.

Sluiten