Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

%&o GESCHIEDENIS

Willem de 1IL

Ö) WA6E{iA/,R, Amft.V. St. bl. 3Si,

Schepen en Raad van Amfterdam, vermeldt, tet dier gelegenheid , „ dat het Eeuwig Edi£i door den 3, Griffier Gaspab Fagel en den Oud - Burgemeester », Gillis Valkenier uitgevonden , en den Raad5, penfionaris de Witt overdrongen was ; en dat

Fagel het reeds in den jaare MDCLXX. hadt ,, willen vernietigen." Toen werd 'er tot die vernietiging befioten ,• doch de voorflag , om den Prins tot Graaf te verheffen , door de meeste Leden der Vroedfchap van de hand geweezen (*).

Burgemeesters en Regeerders van Amfterdam vaardigden eenen Brief af aan zijne Hoogheid, vol betuigingen van genegenheid en ijver voor zijn perfoon , hem bedankende voor de onverdiende goedheid , hun beweezen : met verzoek , dat hij de Stad met zijne tegenwoordigheid wilde vereeren, onder verzekering , dat hij 'er harten zou vinden , die al hunne glorie Helden in zijne ootmoedige Dienaars te weezen. Men liet het niet bij deezen Brief berusten, maar befloot, eerlang, Burgemeester Hooft aan den Prins Stadhouder aftevaardigen, dien hij in 't breede toonde den ftaat van het Krijgsvolk te Amfterdam , van de Vestingwerken, en bijzonder de (leg. te gefleltenis der Geldmiddelen. Voor s verzoekende , dat zijne Hoogheid geliefde te denken, op wat wijze het Gemeene Land best uit deeze moeilijkheden zou kunnen gered worden : met verzekering,

Sluiten