Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 325

penen binnen zo korten tijd vermeesterd * voor een groot gedeelte toe aan de trouwloosheid en lafhartigheid der Bevelhebberen, Overlten en Knegten, aan welken die posten waren toevertrouwd. „ Daar „ door," vervolgde hij, „ was ontfteltenis veroor„ zaakt onder de Ingezetenen , en argwaan op de „ Regenten, als of deezen de gemeene zaaken niet „ ernstig genoeg hadden gehandhaafd , uit deezen „ argwaan waren in eenige Steden zorglijke beroer„ ten gereezen, niet zonder fchennis van de agting st en gehoorzaamheid, welke Onderzaaten aan hun„ ne hooge en wettige Overheden verfchuldigd wa„ ren. Weshalven hij , tot bereiking zijner heil„ zaame oogmerken , verklaaren moest , aan den „ eenen kant, gezind te zijn, om de trouwloosheid „ en lafhartigheid der Krijgsluiden naar verdiensten „ te ftralfen ; doch ook , aan den anderen kant, geen kennis ter wereld , en ook geen vermoeden „ te hebben, dat eenige Regenten van Holland , of „ van de Steden van Holland, zich zouden hebben „ fchiildig gemaakt aan verraad , verftandhouding „ met den Vijand, of iets anders, ftrijdig met den „ pligt van een eerlijk en getrouw Regent. Ookver„ oordeelde hij de oproeren, onlangs in verfcheidene ,, Steden ondernomen, de aanleiders en begunstigers „ derzelver ftrafbaar houdende in den hoogften „ graad, als verftoorders der algemeene ruste : te~ „ gen welke oproerigheden bij flrenge Plakaaten be„ hoorde gewaakt te worden (•)." Deeze Brief,

van

(*} Valken.I.D.Bijl.No.54. bl.nc?.

Willem de III.

Sluiten