Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 329

hadden willen vermoorden , om dat hij weleer hij den Ruwaard voor Knegt diende (*).

Terwijl deeze volkswoede te Dordrecht tegen Cornelis de Witt ontftooken en gaande was, liep de Fenfionaris in den Haagt groot gevaar. Op den eenentwintigden van Zomermaand, tot om'.rent middernagt in de Vergadering van Holland geweest zijnde, ging hij, begeleid van één Knegt, met eeno brandende flambean, na huis : vier Mansperfbonen vielen hem aan, en, het licht uitgedaan hebbende» bragten ze hem verfcheidene wonden toe, één aan den hals, één tusfchen de fchouders. en édn tusfchen de ribben! ookwais to'tnederfmïjten op den grond» zijn hoofd gekneusd. Zij hielden hem voor afge* maakt, en maakten glch weg. Men ontdekte welhaast de daaders Van dit gruwel link, te wee; en twee Zoouen van den Raadsheer bë Graaf, AnoLriï Eorrêbaoh, Postmeester, enCoRnëlis oaBruin. Deeze vier hadden 's avonds gegceten ten huize van den Raadsheer deGraai', die zich , uitvreeze voor de Franfchen , wit den Haags na Delft begeevea hadt. Beide de jonge Heeren hielden den Raadpen* iioiiarls voor den veroorzaaker van alle de Staatsonheilen , die hun huis trollen : zij dagten , door den val van dien Man, eene heilzaame verandering in den Raat der zaaken te zulten té wege brengen,

Vet.

(*) Valkenier , I. D. bl. 6fj» Brandt, Leeven va» ie Ruiter, bl, «84.683.Ti$* Siitfm van dm GohToto iay, 19 Juty 16/a, Mf,

VII.Dteha.Sh C

Willem ub Hl»

Joan de

WllT

door Moerdenwn nan« gevallen.

Sluiten