Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 361

De Staaten van Holland, toen vergaderd, om een Opvolger van den Raadpeuiionaris te kiezen, ontdekten deeze beweegenisfcn niet zonder des te grooter verlegenheid. Zij vreesden , wat hier van voor zichzelven mogt worden. Op hunne befchndung kwam de Haagfche Schutterij in de wapenen , en drié Compagnien Ruiters zaten op. 'Er was eengerugt uitgellrooid, dat de hoofden des oproers de Boeren en Visfthers der omgélegene Dorpen in den Haage ontbooden hadden; om tien te beletten, werden de Valbruggen opgehaald , en de Schuiten aan den binnenkant der Gragt gebragt. Ten zelfden tijde werd een Brief afgevaardigd aan zijne Hoogheid 9 met verzoek, om ten fpoedigften met eenig Paarden.» en Voetvolk in den Haag te komen. Hij kwam noch. zondt iemand; maar de Graaf van Tilly vatte met zijne Compagnie post digt bij het Gevangenhuis en de daar gefchaarde Burgers, veelal meer genegen om de woede des gepeupels oprtftuokcn dan te bedwingen. Eenige Vaandels Honden niet alleen onder het bevel van yerdagte Officieren, maar van de zodanigen, die bekend waren voor gefiagene vijanden der Broederen , onder anderen Zacharias de Zwart en de Zilverfmit Hendrik Verhoef, welke laatüe, dien morgen, twee kogels op zijn fnaphaan hadtlaaten loopen, God biddende, dat hij tot het van kant helpen der Broederen mogt medewerken, of zelve omkomen. Joan van Rankh;m, toen Schepen, en naderhand Baljuw van 's Haage, hadt eenige Capi» teins bij eede doen belooven, de Witten niet in

VIL Deel. 2. St. E feej

Willem de III.

Voorzorgen ,r!ooC de Si aiten van Huilani georaagea.

Sluiten