Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GESCHIEDENIS

WllLEM

PB. UI.

De Bur. gers val len op de Gevangenpoort

drukking: Ziet daar *t gefchrift, het welk heide de Witten gedood heeft. Op het ontvangen betuigde hij: Ik zal gehoorzaamen; doch nu zijn de Witten doode Luiden!

Nauwlijks was hij met twee Compagnien afgetrokken , terwijl de derde op het Buitenhof de gewoone wagt hieldt, of de Burgers drongen , nu ruimte gekreegen hebbende, na de Gevangenpoort. Bier, Wijn en Brandewijn, en de ophitzendetaal desSchepens van Bankhem, diende alles om hun eenfpoorfl;g tot euvelmoed te geeven. Onder de Burgers bevonden zich gemaatigden , die van geen doodllaan wilden hooren: om hen te beweegen, dat zij aan 't werk de hand leenden, of althans niet tegenfpraken, fprak men van de twee Broeders op het Stadhuis in beter bewaariuge te brengen, en daar nauwkeurig te bewaaken, tot dat zijne Hoogheid komen zou , om hun lot te beflisfen. Het Blauwe Vaandel, dat boven allen in woede uitftak, rukte voor de Poort,en, onverduldig, om 'erin te geraaken, fchoot'er fterk □p. De meergemelde Verhoef , de Wapenfnijder d'Assigny, de Pokmf ester Adbiaan van Vaalen, de Beeldfnijder Kasper de Mars , en de Wijnkooper van Dorsten, met eenige anderen, Haken hier in uit, Lan de Poort, hoe dootfehooten, ging niet open. Verhoef haalde uit een Smhs- winkel Mokers , Hamers en Breek-ijzr s. Zij vielen aan 'c bretken, onder een eislijk ge; er en gefchreeuw, van alles, wat men 'er binnen vondt, te zullen vermoorJen y zo men niet opendeed.. De Cipier geliet zich

zeer

Sluiten