Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

deh NEDERLANDEN. 3^9

houden hebben van iets geweldigs tegen hem te beftaan , zo de Witt gewapend geweest ware. Dit onderhoud, hoe kort, wekte agterdogt bij de andere Burgers : zij vreesden, dat hij 't mogt ontkomen, en fchreeuwden, dat Verhoef zich met den geweezenen Raadpenfionaris verftondt, wiens Goudbeurs en Zakhorologie hij reeds weg hadt. Verhoef ftiet daarop, vol toorn, de Witt van zich af, onder dit gruwzaam zeggen : Neemt den Schelm dan. enbruif hem voor den Duivell

Het oogmerk der hoofduitvoerderen van dit gruwe'ftuk was, de beide Broeders na de gewoone ftrafplaats, het Groene Zoodje, te (leepen, en hen daai afteraaaken ; doch het valt zeer bezwaarlijk , eer woedenden en gewapenden hoop geduld te doen neemen. Nauwlijks waren de Broeders de Gevangen poort uit, of de Ruwaard geraakte onder den voet, De Wijnkooper van Rijp en zekere Vleeschhouwei Louw bragten hem met de kolf der Snaphaanen de eerfte flagen toe. Niet veelen waren 'er noodig, on hem te vermoorden; dan, of deezen niet toereikten gaf een Bootsgezel hem een houw in 't hoofd , ei een in de hand , en d'Assigny verfcheide fteekei met den Degen in 't reeds ontzielde lichaam. — Joan de Witt onderging geen beter lot. Hij zett den voet pas buiten de Gevangenpoort, of de Nota ris van Soenen kwetste hem met eene Piek in't aai gezigt. Jan van Vaalen trof hem met een Pistot in den nek , zo, dat hij op zijne knien nederzeeg uitroepende: Daar ligt het Eeuwig Edict. Db Wit E 5 il»

WttlEM DB UI.

Moord der twee Broederen,

t

t 1

■ I-

i

i

t

ai

Sluiten