Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BSR. NEDERLANDEN. 579

huis van den geweezenen Raadpenfionaris gebragt, en,'snagts, tusfchen den een en tweeëntwintigRen van Oogstmaand , zónder eenig gevolg van Vrienden, doch weder van Ruiters vergeeld, in de Nieuwe Kerk ter aarde befteld. Alle voorzorg gebruikte inen, om 's Volks gemoederen niet op nieuw in beweeging te brengen. De Wapens der Broederen bragt men bedekt in V K isters huis, om ze , als de tijden wat bekoeld waren, naar 's Lands ge «ruik ,in de Kerk te hangen. Het G auw kreeg 'er lugt vin, Roof ten Kosters huize in, en brak de Wapens aan Rukken, die men overal ten fpot oödroég (*)•

Terwijl het Volk dus den vollen t ugêl aan zijné woede gevierd hadt, en zijne Hoogheid niet gekomen was, om dezelve te fluiten , fchréèyeu deStaa< ten van Holland hem een tweeden Brief j waar in zij berigt gaven van het ombrengen der Broederen, het* zelve eene zaak noemende, die voor hen en voor al de wereld verfoeilijk was : met verzoek , dat zijné Hoogheid teritond zich na den Haag zou vervoeg -n 3 en de verdere onheilen door zijne tegenwoordigheid weeren. Hij verbleekte op het hooren der tijding; en men wil, dat hij , ter dier gelegenheid , blijken gaf van zijne hoogagting voor den Raadpenfionaris. De Prins verfcheen , daags naa den moord , in den Haagi De Heer van Maasdam , door de Staaten

ét

(») Gèdenkw. Stukken, hl 25-4*- Omfland.V'crhaaH Mf Holl. Merc. 1672. bl. 140. Leeven van J, en C. di Wtt, bl. 438».

F *

WtLLEra

DE lij,

Sluiten