Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

SM NEDERLANDEN. 585

Kriefwïsfeling hieldt met de Gezanten van d-n Staat aan alle Hoven , zo verkeerde hij dttgdijks met dé uitheemfche Gezanten, herwaards afgevaardigd. —s Nauwlettend was hij op den ftaat van 's Lands Geldmi Idelen : zijne fchranderheid hadt ze in zulk eene orde gehragt, dat de Staaten , naa dat hij zijn Ampt hadt nedergelegd , op hem begeerden , dat hij hun daar van eene fchets zou leveren. Bekend was zijn dierbaar Zakboekje, voorzien met Tafels, waar uit hij aanwees, op wat grond en wijze men den Staat aan Geld kon helpen, in geval van no >dzaakliikheid. Zommigen hebben geoordeeld, dat hij de Rekenkunde te veel op de S aatkunde toepastte , te dikwijls uit der Vorsten belanden redenkavelde, enteligtveronderftelde , dat zij daar volgens te werk gingen. Dit is zeker zijn zwak geweest; doch zij, die l'chrij= yen, dat hij geen kennis hadt van den ftaat en de belangen der vreemde Mogenheden , moeten zijne Brieven niet geleezen hebben. Temple , die hem welkende, getuigt, dat hij daar in boven allen uitRak. 't Is geheel iets anders, van eene zaak onkundig te zijn; en geheel iets anders, door een grondbeginzel, dat in zich zeiven goed is , verkeerd toetepasfen, een misdag te begaan. Dit was ,ongetwijfeld, zijn geval. Veelen wraaken in deezen Staatsman , dat hij ook de rol van Held wilde fpeelen. wanneer hij zich in den jongften Oorlog met GrootBrittanje", op 's Lands Vloot begaf. Z j fchrijven het aan loutere verwaandheid toe; maar misfchien is het alleen veroorzaakt door het vooruitzigt , om zijn F 5 ' . t°q

Willem pa HL

I

Sluiten