Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

»er NEDERLANDEN. -95

Den twaalfden van Oogstmaand , hadt zijne Hoogheid , aan 't verzoek der Regeeringe voldoende, zich na Amfterdam begeeven , en , alles bezigtigd hebbende, wat 'er tot verdeediging der Stad in 't werk gefield was, verklaard, dat de Stad onwinbaar was ; en dat hij , zo de Vijsnd Muiden en Weesp overweldigen mogt, in perfoon binnen Amfterdam. bevel zou komen voeren. Het ganfche gedrag en beleid der Regenten fcheen allen vermoeden , dat zij met Frankrijk heulden, uit de gedagten van 't Gemeen te verbannen ; maar , weinig dagen na 's Prinfen vertrek, befpeurde men nieuwe beweegingen ónder hetzelve, (trekkende om de Regenten wars te maaken van het bewind. Straks, naa' den moord der Broederen, namen die beweegingen in veele Steden toe; dan het Gemeen hieldt in die groote Stad zich Adder dan elders. Woelgeesten Rrooiden eerlang fchimpfchriften uit, om, de Ingezetenen , ten nadeele der tegenwoordige Regenten , optezetten» Èén derzei ven , vol buitenfpoorige eifchen, aangedrongen door fcherpe bedreigingen, floot met deeze rijmregelen:

Oranje moet groot,

De Witten zijn dood.

Tot Borgen glory,

Brand vi&ory. Hit *f kort befcheyt: De Borgers houden 't Lands De Opperdieven behaalen oneer en fchand.

WlLLEfij DE IÜ.

Sluiten