Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 39?

«fen daar den Burgemeester van den Brande , het hoofdvoorwerp van hunnen haat, te vinden; doch, ontdekkende, dat hij op 't Stadhuis was, haalden Zij hem van daar, en voerden hem, nevens drie andere Burgemeesters, als mede den Penfionaris en Se.rearis, gevanglijk ter Stad uit: en hielden ze in Bieikroegen vast. Hetoproerigrotzondtna.deStad, om Gemagtigden uit de Burgerij, die, nevens hsn, de Verraaders zouden onderzoeken. Dit gefchiedde, óp eene wijze, als men van zulk eene Regtbankmag ver wagten. Gevangen weder na de Stad gevoerd, werden ze niet, dan onder borgtogt, en na de Gemeente ten opzigte van den Prins genoegen gegeeven te hebben, ontflagen. Dan de onlusten bleeven aanhouden, tot de Prins ook hier verandering in de Regeering gemaakt hadt (*).

Dit Gewest hadt meer moeds en dapperheids betoond dan alle de anderen. Eene Bezending , na. den Haage afgevaardigd, verzette zich tegen den\ reeds voorheen gemelden raadflag van Holland, om met den Koning van Frankrijk te handelen (f). Zij voerde deeze manlijke taal: „ 't Is hoogstfmert„ lijk, drie Gewesten reeds in 's Vijands magt te „ zien; maar dit verlies behoort de overigen aante? ,,- zetten, om zich te nauwer te verbinden , en da „ kragtdaadigüe poogingen aantevvenden, cm Vrij-

f„ heid

(*) Valkenier, I. D. b'. 68<j. 698,699-755- Bijl. b£

»Ó. 122.

(!) Zie hier bov«fc

WlLLM

de ui.

Sluiten