Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 299

en , in dolle drift, dikwijls alles , zonder onderfcheid, medefleept.

De Holland/ene Edelen fcheenen den naderenden Rorm voorzien te hebben, en hadden de Heeren van Duivenvoorde, van Maasdam, van Heenvmet en van Zevender , in Louwmaand deezes jaars, een heimlijk Verbondfchrift getekend , waar in zij, bij adelijke eere en trouwe, beloofden, niet te zullen toeltaan, dat het Lid der Edelen, in den tijd van vier jaaren, met eenige nieuwe Leden, buiten de Zoonen der acht tegenwoordig befchreeyenen, vermeerderd wierd , ten ware zij het onderling eenpang ande s mogten goedvinden. Dan zijne Hoogheid wilde, naa de verandering van de Regeering in de Steden, het Lid der Ridderfchap gaarne met eenige Leden fterken. Het Gezantfchap der Heeren van Werkendam na Deenemarken ftelde dit eenigen tijd uit : de Edelen , van het Verbondfchrift afziende , Ronden toe, dat de Heeren Wolper t van Brederode , Heer van Bredsro.de , Maurits van Nasfau, Heer van de Lek , en Frederik van Reede , Heer van Lier , op de begeerte van den Stadhouder, in den jaare MDCLXXIV, in de Orde befchreeven wierden (*).

Door de veranderingen, in de WethoucTeifchappen der Steden gemarkt, hadden veele Mannen van verdiensten plaars moeten ruimen voor Lieden, van kunde en bekwaamheid ter regeeringe ontbloot. Hum

ge-

(*) Wagenaar, Vadert. Hffl. XIV. bl. sió".

WlLLEIJ de III.

Verandering in 'e getal deï befebreevene JJdelen.

Sluiten