Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

404 GESCHIEDENIS

ACHTENTWINTIGSTE BOEK.

Vervolg des Oorlogs met Frankrijk en Engeland, tot den Vrede van Nieuwmegen.

Zevende Tijdperk.

Gevaar van Holland, en Krijgsbedrijven der Franfchen.

Staat der verdeed igingevanHolland.

Y

an de omwenteling , in de Staatsgefteltenis voorgevallen, wagtte men de gelukkigfte gevolgen. Maar de Vijanden, wel verre van hier door ontrust te zijn, fchepten te grooter hoope, om een Gemeenebest te ondertebrengen , 't welk zij' niet alleen ten prooije gefteld zagen aan zulke geweldige verdeeldheden en omwentelingen , maar ook beroofd van de beste Belhiurderen. Lodewijk. de XIV. kon niet nalaaten, met eene foort van verontwaardiging , te betuigen , dat de moord der Broederen de Witt den Hollanderen tot fchande ftrekte , en dat zij de getrouwde en grootfte Burgers aan hunne woede hadden opgeofferd. De Franfchen hoopten, dat het ijs, in den Winter, hun een gemaklijken en gereeden weg zou baanen , om het nog onverheerde te bemagtigen. Men hadt zich vorrnaamlijk bepaald, qui Holland te verdeedigen, als het fterkfte bolwerk

en

Sluiten