Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

40&- GESCHIEDENIS

Willem Ut III.

zen aan den T>/è/ konden het zelfde uitwerken op het laagc Land, tusfchen d_n Rhijn en dznTsfel, en zelfs op dat, benoorden den Rhijn. De Sluizen in en aan de Vegt dienden om Amftelland en een gedeelte van Gooiland in eenen waterplas te veranderen. Het Leger der Staaten , verdeeld op de

vijf voornaamfte toegangen na Holland, dekte dezelven niet alleen , maar hadden ook eenigen der diensdiaarfte Sluizen , zo lang het die posten inhiéldt, ter zijner befchikkinge , om het binnenland onder water te zeiten, of te houden, of hóoger te doen overvloeijen.

Maar alle deeze voorzorgen weerden het gevaar niet geheel en al af. Aan zekere oorden gelukte het onderzetten zo fpoedig en wel niet als men gehoopt hadt: aan andere verzetten de Huisluiden zich daar met Verzoekfchriften of met geweld tegen:' ook wisten zij aan den PMjnkant het door kunstig afleiden re leur te ftellen. Het grootfte kwaad nog was , dat ' de posten zo zwak bezet waren.' Men hieldt zich in den Haage niet veilig. De Heeren van Duivenvoorde en Maasdam voerden, in 't laatst van Zomermaand, ter Vergaderinge van Holland, deeze ontrustende taal: „ Dut zij de flegte gefteldheid „ der posten met bekommering aanzagen ; dat de Steden oproerig waren, en veelligt, elk voor „ zichzelven met den Vijand verdragen zouden j j, dat zij niet zonder gevaar in den Haage kon» „ den blijven , waarom zij verzogten te mogen „ weeten, werwaards zij zich begeeven , of wat

a 2ir

Sluiten