Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4c8 GESCHIEDENIS

willem de III.

Voorgenome landing der Engelfehenmislukt»

Schansfen op de toegangen én nieuwe Werken, buiten de Haarlemmer en Leydfche Poorten aangelegd, Soldaaten en Matroozen in dienst genomen , den Amftd en 't 2* met Uitleggers bewaakt, voorraad van Krijgs- en Mondbehoeften , en geheele Fluitfchepen met zoet Water bezorgd, en op het bijten, in gevalle van vorst, orde gefield. Metéén woord, Amfterdam was zo ongenaakbaar , en in zulk een goeden ftaat van verdeediging, als die Stad met mogelijkheid kon gebragt worden (*).

In een tijd van zo bijkans algemeene verflaagen* beid diende ter opbeuring de mislukte aanflag der Engelfehen ter Zee. Zij hadden eenen aanflag op Amfterdam voor , door Texel. Men vreesde voor eene landing; om welke te weeren, niets in gereedheid was. De Vloot verfcheen voor dat Eiland, en men wagtte op den vloed, om met klein Vaartuig te landen doch het bleef, tegen gewoonte, twaalf uuren ebben: dit verijdelde hun ontwerp op dien tijd , en een opkomende ftorm dreef den Vijand van 's Lands Kust. Veeten hielden zulks vooreen wonderwerk, en de meesten voor een zonderling bewijs der hernelfche Voorzienigheid, ter reddinge van het dierbaar Vaderland (f). — Eene tweede voorgenome landing

(•) Wagenaar. Amft. V. St, bl. 3^9.

(t) Brandt, Leeven van de Ruiter, bl. 697. Btmnet, L p. 334. Over het wonderdaadige, öf de bijzon* dere fchikking der Voorzienigheid in dit en andere geval. 5ea des Lands verdient geleezen te worden de Derde Fer-

Sluiten