Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 413

den Franfchen Afgezant Gremonville : een uitftel , 't welk' egrer noch den Keizer noch den Keurvorst van Brandenburg belette ontzaglijke Legers op de been te brengen (*).

' De Koning van Frankrijk wilde, eer hij de Nederlanden verliet, nog een ftuk van aanbelang volvoeren, en hadt voor, 's Hertogenbosch te vermeesteren. Een ontwerp , 't geen , naar allen fchijn, zou gelukt hebben, was zijne Krijgsbende , na het inneemen van Crevecceur , rechtftreeks op de Stad aangetrokken; maar deeze hieldt zich op met brandfchattingen in de Meijerije opte haaien, en de Ingezetenen uiiteplunderen. Dit gaf de Regeering en de Bezetting tijd , om zich in ftaat van tegenweer tè ftellen. hen regen , die eenige dagen aanhieldt, ze te de Moerasfen rondsom de Stad zo vol water, als de overgevloeide Landen in Holland. Dit belette het maaken van 'nadetnisfen: Men zogt zich wei van Schuiten te bedienen ; doch deeze geraakten vast op de ondiepten: en het ■ aftappen van water werc vergeefscli beproefd.' De onmogelijkheid van een geregeld beleg , doch bovenal de tijding van het aanwerven des Keizers en der Duitfche Vorsten , deedi Lodewijk. dén XIV. van Boxtel opbreeken, het aarl Turenne overlaatende, om zijne veroveringen ind« Nederlanden tegen de Keizerlijke en Brandenburgfeke Krijgsmagt tb dekken (f). ' D<

(e) Vai kïnier , 'I. D'Bijl. No. 78. bl. 169.- Aant.vat dehPenf.Ho?, van den 16 Sept. \6ji. Mf.

(t) Van Heurn , Hifi. van \ Hertogenb. III. D. bl. 181 H 3

Willem

de III/!

Mislukte osderneeming van Lodewijk brn XIV. op 's Hertogenbosch.

^

Sluiten