Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem

ps mf

É*f|nt| ppW§er der, mi:luiLu

É

4iC GESCHIEDENIS

ontzaglijk waren , het nogthans onmogelijk was den aanflag te volvoeren, dewnl men van den waterkant geen .bijftand te wagten, er» veel te vreezen hadt van de onderfteuning, gereed om den Vijand van delandzijde bijtefpringen. De Prins taf gehoor aan deeze redenen, en trok met zijn Volk te rug. De Vijand, den toeleg op Naarden vernomen hebbende s ver* ftèrkte de Bezetting (*).

In Wijnmaand* zogt zijne Hoogheid Woerden uit de hajAdep dgr Franfchen te rukken. ' FREDKRiKvan Nas/au , Hrer van Zuilen/Jein', was aan 5t hoofd deezer onderneeming. Hij hadt zijn Kwartier met «en Fort van aarde verlterkt, omzet metPalisfaden, én omringd mét .water , en op hetzelve Kanon geplant; van vooren was een Huis en een Molen met fchjetgaten, en opgevuld mst Krijgsvolk, De Hertog van Luxemburg bpflpot, het Huis,' den Molen $n fift Fort te gelijk aantetasten , indien het water rulks toelietl Men' peilde het , en ging te water, pe Hertog deedt hier een kwaade pas , waarop de Franfchen tegen Mombas, die voor Gids diende, fchreeuwdenals tegen een Verraader. Het Huis tn de Molen booden geen grooten tegen ftanci; rmtar het Fort,verdeedigde'zich beter: 'doch Zuilenstein Jfreêg verfcheide wonden , aan welken hij dood ter aarde viel ; waarop de Soldaaten hem met voeten -{rapten , en zodanig, door den modder ileepten, dat

hij

(*) Mem* via fidelle fur ia Kodmde, p„ z8. ValjfEWiga, i. bl. 824,

Sluiten