Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

4ï8

GESCHIEDENIS

WlLfcSM

m hl.

dagten een anderen , onder den Graaf van Hornes, Vü] fchriks te vinden; maar ontmoetten een bezigen wederftand. Een groot gedeelte des Vijands was digt bij de Stads Poort genaderd , van oogmerk om hem, te gelijk met de Bezetting, op 't lijf te va'len; maar de Graaf hadt zich, 's nagts te voren , zo wel verfchanst, dat de Bezetting, ondanks een heftigen uitval, hem van daar niet kon verdrijven, of de onderffand , welke van de andere zijde over 't water komen moest, infchepen. De Luitenant-Colonel Patijn, de Vijanden aan 'f wankelen ziende, trok, met den degen in de vuist, op hen aan, en wierp ze overhoop. Zij namen de wijk. De Graaf verlostte eenige Officieren en veele gemeene Soldaaten, bij de vermeestering des posts van Zuilenstein gevangen genomen , en kreeg eenige Franfche Offi. ciers, die, om hunne wonden, het Leger niet lot» den volgen, gevangen. Dit was veel, maar, na het opflaan des posts van Zuif.enstein , niet genoeg gewonnen, om de Stad inteneemen , en het ontzet te keeren. De Graaf van Hornes kreeg fchriftlijk bevel van den Prins , om aftetrekken : nogthans deedt hij de Stad fel befchieten en opeifchen. Dit werd door de Majoor oE Grange afgeflaagen. Hij maakte nogmaals een hevig vuur; doch trok ten laatften af, naa eenige Vaandels van den Vijand bekomen , en eenige andere kleine voordeden behaald te hebben (*). De Franfchen hebben naderhand ge-

fchrea-

i*j Le CtERc, JU. fel.

Sluiten