Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der. NEDERLANDEN. 423

hoogen Rhijndijk langs, te rug na Bodegraave, waar hij de ledig gelaatene huizen der vlantme opofferde, 's Gravenhaage en de andere Plaatzen vonden zich ontflagen van de vrees voor een fchieiijk naderenden vijandlijken overval, en de Franfche* zich in groot gevaar gebragt. Over 'tijs na Utrecht te trekken was onmogelijk 5 om te Woerden te komen , moesten zij een fmallen en nu doornatten Dijk langs, waar nauwlijks vier man in een gelid konden gaan; en, om op deezen Dijk te geraaken , lag de post te Nieuwerhrugge in den weg , die, zonder gefchut, 't welk de Franfchen niet bij zich hadden, Onverwinr.elijk fcheen. Was door dezelve het Leger één enkelen dag opgehouden geweest, het Franfche Leger zou, dcoï gebrek, koude en vermoedenis, zijn omgekomen. Het gevaar was te grooter,dewijl het water * alles overftroomd hebbende, de Dijk op veele plaatzen onkenbaar deedt worden. Luxemburg was ten uitcrlre verlegen: bij het vuur Zich droogende , bedagt hij een en ander omwerp* van uitkomst. Zijne bekwaamheid en ondervinding fchooten te kort, om eenig middel te vinden. Ih deeze verlegenheid kwam men hein aandienen , dat de Colonel Moses Pain et Vin de post te Nieuwerhrugge verlaaten hadt. Dus verhaalen het de Franfchen. Maar de Hollanders fpreeken van de' moeilijkheid, om die post te bemagrigen,min ftck : en gelooven, dat liet oogmerk van den Franfchen Veldheer niet g -vreest is, om veroveringen te doen , en meefter van de eene of de andere post te blijven r,

maar

Wlf.tF.il DE III.

Sluiten