Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

424

GESCHIEDENIS

m UI.

Lo: van P/.r.rc et V-h.

3 \ ( ( 1 i

' I 1 c t I I

maar alleen om te zien^ door welk een weg hij ur Utrecht. in Holland zou kunnen komen. Ook was het niet mogelijk , dat hij met zo weinig manfchap iets kon inhouden in een Land , zo doorfneeden met water, en zo vol Volks, Holland, waar elk verbitterd was, en gereed om alles tegen hen te onderneemen, indien het flegts bekwaame Mannen hadt, om hen aantevoeren, die 'er toen niet ont< braken (*).

Wat hier van zijn moge, Pain et Vin, zich door bet bemagtïgen van Zwammerdam en Bodegraave ifgefneeden ziende van den Graave van Koningsnark, en bezeffende , dat zijn post na den kant /an Bodegraave flegts met een Haspel of Friefchen luiter gedekt, en gevolglijk niet te houden was, verd te raade, Nieuwerhrugge te verlaaten, en na Houda te trekken, waar men hem met opene armen •ntvmg. Maar, dewijl hij dit zonder uhdruklijken ist van Korincsmark gedaan hadt, kwam het hem luur te liaan. Hij werd gevat, voor den Krijgsraad lefteld, veroordeeld tot verbeurtenis van Ampten en Joederen, en tot eene eeuwige gevangenis. Zijne loogheid ; de groorfle ftrengheid noodig oordeelen» e, om de Krijgstugt te herltellen , oordeelde dit onnis te flap. Bij herziening van het vonnis, werd et verzwaard; de Gevangene zoü voor 't Leger ge» ragt, en met het zwaard over het hoofd geftraft

wor»

C) Basnage , II, p. 354 &c. Le Cüsad , HL t,

Sluiten