Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 431

neemen, en Amfterdam alle mogelijke voorzorg gedraagen hadt, om op de bewaaring der buitei posten de noodige orde te ftellen , liep deeze Stad en de daar onttaakeld liggende Oorlogfchepen groot gevaar. In Sprokkelmaand geraakte daar in hegtenis een Schotsman , John Frazer genaamd, die beleedt, door voornaame Lieden in Engeland gehuurd te zijn, om te Amfterdam brand te dichten, en ook twee Broeders, Zweeden, te hebben omgekogt, om het Oost • Indisch Huis of eenigen van 's Lands Oorlogfchepen in brand te fteeken. Men hadt verfcheide brandgereedfchappen bij hem gevonden , en ook eenigen , die hij bekende zelve gemaakt te hebben. Hij werd veroordeeld om geradbraakt en in 't rangezigt met een bos ftroo geblaakerd te worden, gelijk gefchiedde. Te vergeefsch zogt men , ten dien tijde, na zijne Medepligtigen: en 't leedt tot het jaar MDCLXXVII, eer één derzelven , Wiiaiam Madir, te Kotter dam gevat, en desgelijks met den dood geftraft werd (*).

Het Engelfche Hof, de ziel van dien laagen aanflag, was met de grootfte bitterheid tegen het Ge- 1 meenebest vervuld, en haalde het Parlement over tot f het bewilligen in gene aanzienlijke fomme , om eene ontzaglijke Vloot in Zee te brengen, die zich weder met de Franfche zou veréénigeü. De Staaten verzuimden niets , om die verée'nigde Vijanden ter Zee het hoofd te kunnen bieden- De Ruiter behiclds

h§-

C) Wagenaar , Atsft. VI. St. bh 1. 2.

I $

Wn.r.etu de UI,

Eert Brandftigterontdekt ? en geftraff?

De Vloqin toe-

;erusu

Sluiten