Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WiLZ.RM ï?£ III.

i 9

3

5

V

■>: >: 53 33 S) »5

434 GESCHIEDENIS

„ daatlijk de hand aan 't werk flaan, om het Va„ derland tegen vijandlijk geweid te helpen dekken. „ De aanzienlijke Zeeinagt , welke ten dien einde „ werd bijééngebragr , is een van de rioodige en „ conüderabele middelen , die tot behoudenis van „ den Staat worden aangewend ; en diensvoigende te hoopen , dat die aanmerking nieuwe vigeur „ zal geeven aan de couragie van die genen, die de „ eere hebben van dat ze aan hun weid toever„ trouwd. De oogen en harten van alle delngeza« tenen van het Uf&ï ja van de Christen Wereld, l> ZIJ'n daarbeeneq gewend, enobferveerenmet^oo» refles:e> 'tgeen met dezelve voorzigriglijk en „ kioekmoedigïijfe, 0f anders zal worden oncierno, men, of uitgevoerd. En ware het overzulksvan , de meerite infamie, dat iemand aan zijnen pligt , zoude ontbreeken op zo' een doorligt* tooneel. , Wij verwagten zulks niet; maar, in tegendeel, , dat door het voorzigtig en kloek beleid van UE. , en van de genen, die bij hem zijn , ,'n deeze ge' , vaarlijke cqnjupfliire, een nieuwe luister aan de , eer, bij onze ixatie ter Zee bevogten , onder , Gods zegen, zal worden toegebragt; en dat zij . oorzaak zullen hebben om zich te verblijden , en wij met haar, van gezegende inilrumenten(ezijn geweest tot het bewerken eener goede uitkomste m onze goede zaake. W,j zaUea betraten, dat de genen , die zich loflijk hebben gek weeten, dankehjk beloond en gevorderd worden , en dus geene, extraordinaire goede adien blijven zonder

si ex-

Sluiten