Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 435

3J

s3 extraordinaire vergeldinge. UE. gelieve allen, \\ die onder de Vlagge zijn, van den meesten tot ' den minsten, des te verzekeren, en te gelijk een ',' ieder intefcherpen , dat geene hoope van onge' ftraftheid overig zal zijn aan die genen, die,bui\\ ten verwagtinge , zich aan wandevoiren zouden „ mogen fchuldig maaken ; weezende de ferieute „ intentie van de Heeren Staaten en de mijne, dat tegens de zodanigen de verdiende ItrafFen , vol/ gens de rigeur van den Anykelbrief, en andere orders van het Land , zonder eenige de minste conniventie, exaclelijk en promptehjk werde ge executcerd. Zo dat aan den genen, die zich laf , hartig, of anders als een braaf Soldaat en Zee\\ man, voor den Vijand zal gedraagen, niets zo ge. ',' vaarlijk zijn zal als de Havenen van den Staat, daai „ hij niet zal kunnen ontgaan , ncch de ftraffe hanc van dejuftitie, noch den vloek en haat van zijnt ]l Medeburgers, die op hem zal vallen, en blijven 5 Wij belooven ons, dat niemand zal willen vallen h zodanig een verderf; maar dat een ieder, met loflij ! ken ijver en gemoed, zich extraordinarii zal cvertuc „ ren,en dat God uit der. hemel't zelve zal zegenen „ teu beste van het Vaderland , en tot oniïerflijk „ eere aan de genen, die het trouwhartiglijk zulle: „ gediend hebben." Men hoorde deezen Brief me groote bevveegenis der gemoederen leezen : de Ru; ter voegde "er zijne vaderlijke vermaaningen n< vens : en allen beloofden zij, met een rustig gelaad als Liefhebbers en Dienaars van het Vaderland, E:

e

de I1L

!

1

t

s

« ' tl

Sluiten