Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

435

geschiedenis;

de Zeven Provinciën , vuur gaf, maakten de Engeh fchen, door welken hij meer dan ééns zeilde, plaats, èn wéekeu voor zijn gefchut : waarop hij , lachende, tegen iemand zeide. 'Ziet, de Vijanden hebben nog eerbied voor de Zeven Provinciën ! Tromp en de zijnen werden ontzet. De Vijanden weeken van hen! af, en eenigen met 2ulk een haast, datzijhunfie Bramzeilen bijzetten. Zeilende vogt men tot 's avonds ten tien uuren, wanneer de duisternis des nagts het ftrijdèn Haakte. De Engelfehen en Franfchen hadden veertien , zo Schepen als Branders, verlooren; maat de onzen flegts drie of vier Branders. Het getal der gefneuvelden en gekwetsten was aan onze zijde niet groot; doch fmertlijk het verlies van den Vice-Admiraal Schram en den. Schout bij Nagt Vlug. De Engelfehen mogten, naar gewoonte, zich de overwinning toefchrijven, het gaat vast," dat de Nederlanders 's anderendaags nog op de hoogte lagen , daar geftreeden Was , en der Vijarden oogmerk, om eene landing op de Hollandfche Kusten te deen , verijdelden. Het getuigenis , door den Graaf d'EsTRéES in eenen Brief aan den Ileèr Colbert, Wegens de Ruiter , gegeeven, is groot: hij betuigde, „ gaarne het doen „ van zulk een? groote daad, en het betoonen van „ zulk een beleid, als de Rutter in deezen Zee„ Oag sehnd hadt, met zijn leeven te willen koo„ pen." De dapperheid van Tromp werd desgelijks door de Vijanden geroemd; Een Brief, door hem, 's daags den flag , aan iijne Zuster ge-

föhree-

WlLlEM

de in.

Sluiten