Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DER NEDERLANDEN. 459

fchreeven, en nog voorhanden, fchetst onshetvuurig characler van dien Zeeheld. In den Zeemans ftijl fchreef hij woordlijk:

Bemindê Zuster!

Gisteren hebben wy den dans aengegaen , en hen, God fy gelooft, gefondt, en hebben ons hart eens weder cpgehaclt , als Kenningen. Ik ben op myn vierde Schip de Comeetftar, en meene van daeg een brsVen dans te datlsfen. Wy krygen de Franfen fao aen 't loopen, dat fy de Bramfeiis en alles byfeiten , en, foo het van daeg foo voortgaet, fio hoop ik, dat aller vrienden en ons gebedt fal verhoort fyn , en dat wy van de tyranny verlost fullen worden. Adieu. Couragie. 'tSal waeragtigwelgaen.

ë. *funy 1672.

C. Tromp (*);

Dewijl 's Lands Vloot digt bij de Havens was, kon dezelve, binnen korten tijd, de geledene fchade herftellen, en veriterking bekomen. Vijf dagen naa 't gemelde gevegt, vondt zij zich in ftaat om de veréénigde Vlooten cptezoeken, en hadt, voorheen alleen gelast den Vijand aftewagten , en geen flag té leveren, dan in gevalle deeze eene landing wildeonder-

(f} Rrandt , Leeven van de Ruiter, bl. 797 enz. Wagenaar Faderl.Hifl. XIV, bl.arSp.

Willem dr UK

Éen

tw>=de

gevent.

Sluiten