Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

444 GESCHIEDENIS

WirxEw

Acht-

dienden naam van Redder des Vaderlands. Prina

Robbert kon de verdenking niet ontgaan , dat hij het dubbel oogmerk van Carel den II, om Holland te onder te brengen , en zijn gezag in Engeland te vergrooten , weinig begunstigde. Men verweet hem, den Vijand niet hedreeden te hebben met dien moed, welken men van zijne dapperheid verwagtte. In de daad, bet is te bevreemden, dat de Engelfehen, door hunne verèéniging met de Franfchen , zo verre de meerderheid van de Hollanders hebbende, niet het minste voordeel op hun konden bevegten. In den laatden Zeedag werden zij van de Franfchen niet naar eisch cnderfteund , en de Engelfehen zelve fcheenen over den toenmaligen Oorlog te onvrede, zij keurden dien verderflijk voor hun eigen Vaderland, en zouden met meer bartlijkheid, door ingewortelden haat gedreeven , hunne Rondgenooteu, dan hunne Vijanden bevogten hebben*

Sluiten