Geen zoekvraag opgegeven

Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 445

A c h t's t £ T ij d f e r k.

Vrede met Engeland , Munfter en Keulen.

J3e Nederlanden hadden geen Bondgenooten, op welken zij meer deunden , dan op het Parlement van Engeland. De Kanfelier hadt , om hetzelve te beweegen tot het toeftaan der noodige geldfommen voor den tegenwoordigen Oorlog, zich vais zeer zon derlinge drangredenen moeten bedienen. Volgens zijn zeggen, waren de Hollanders de algemeene geflagene Vijanden van alle Monarchen , en inzonder* heid van den Groot • Brittannifchen Koning , den eenigen hinderpaal van hunne oogmerken, om eene algemeene Heerfcbappij opterigten , zo wijd drek. kende als die van het oude Rome ; dat zij , in het tegenwoordig zo hachlijk tijdftip , nog dermaate ingenomen waren met die ftaatzugtige inzigten , dat zij alle voorflagen van Wapenitilltand en Vrede verwierpen ; dat de Koning , in den tegenwoordigen Oorlog, niets anders deedt, dan de maatregels vob gen , door het laatfte Parlement goedgekeurd , en hij , bij gevolge, kon zeggen, dat het hun Oorlog was; dat de Hol/anders, door belang en neiging altoos de Vijanden der Engelfehen zijnde, het Parlement zeer wijslijk het noodig geoordeeld hadt., de Hollanders te verdelgen, tenonverauderlijkengrondregel aanneemende : Delenda est Carthaoo,;

K 3 ^

Gefteldheid der waken in Engeland.

1673.

Sluiten