Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

452 GESCHIEDENIS

Willem de UL

bijzondere VfC> <ie met Engeland

1674. I ühoud

Vertil*

en

van Oranje, die ten Lande op alles goede fchikking gemaakt hadt , te wcge , dat verfcheide Duhfche Vorsten te gereeder het oor leenden aan de voorflagen, om zich met de Staaten te veréénigen tot het wederftreeven der oogmerken van een üaatzugtig Vorst, tegen welken zij zich niet hadden durven verklaaren , uit vreeze van in een zeker verderf te stillen ftorten, indien zij een Verbond aangingen met een Gemeenebest, 't welk zij aanzagen als oabloot van magt, en zonder moed.

Deeze gunstige omöandigbeden zetten veel fpoeds bij aan den Vrede tuafcben de Staaten en den Koning van Engeland. Deeze Vorst hadt op eer Staaten Bnef een breed antwoord laaten toekomen, behelzende eene wederlegging van alles, wat zij terhunper verdeediginge hadden aangevoerd , en voorts ftrenge voorwaarden geëischt; dan hij vreesde zijn Parlement, 't geen dreigde, hem geen onderftand te zullen verleenen. Naa eenige onderhandelingen, door de drift der heide Partijen , om eene verzoening te fluiten, gemaküjk gemaakt , beraamde men de voorwaarden. Frankrijk zogt, vrugtluos , dit Vredesverdrag te fluiten; het werd, den negentienden van Sprokkelmaand des jaars MDCLXXIV, te IVcsaiiuiiuer getekend.

idt t Verdrag van Breda, van *t jaar MDCLXVII, en dat van de Zeevaart des jaars MDCLXVII!, weid feekLagtigd , en het ftuk der Vlagge geheel tot voldoening des Konings van Engeland geregeld. De Statica ver boa Jeu zich, om alie hiinne Schepen

Sluiten