Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

465

GESCHIEDENIS

dat de Prins van Oranje, die nog weinig Veldtochten hadt bijgewoond , onbezwijkendè ftandvastigbeid bij den moed eens jongen Helds zou voegen.

Maar de Prjns hadt,op eene hoogte, bij het Dorp St. Nicolas, een voordeeligen post gevat, zo gepaste bevelen gegeeven, en alles met zo veel wakkerheid volvoerd, dat hij: zich in ftaat be vondt, om den aanval van het overwinnend Leger der Franfchen te wederftaan. De Kcizsrfchen kwamen middelerwijl aan, en zijne Hoogheid de vlugtende herzameld hebbende, volgde 'er een volkomen veldflag. De beide Veldheeren voerden fchrik en dood mede, waar zij zich vertoonden. Hunne Ouderbevelhebberen en Volk ftreeden manmoedig; De Prins van Oranje liet zich vinden in het heetst van 't gevegt, gaf met de grootfte yoorzfgtigheid en bedaardheid de noodige bevelen : zo dikwijls dreigen of belooven niet genoeg was, nam hij, fchoon zommigen het aanzagen als beneden zijne waardigheid, ftokflagen te baat, om de wijkenden tot ftaan te brengen. De jonge Prins van Friesland , die nog geen twintig jaaren bereikt hadt, vertoonde zich altoos bij zijne Hoogheid, eti (treedt aan zijne zijde. De oude Prins Maurits fcheen zijne hooge jaaren en zijne zwakheid, het gevolg eener onlangs ontkomeziekte, te vergeeten. De flagting hieldt niet op; met het eindigen van den dag, bij 't ïnaanjicht, werd de ftrijd tot 's avonds ten elf uuren voortgezet. Vermoeidheid en de onmogelijkheid om het Dorp Fay te winnen, dwongen de Franfchen het gevegt te

ftaa-

Wru.PM

DE III.

Sluiten