Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Willem de Hl,

Do Prins

van 0-

ranje

l)3legerc

Oude'

Kaarden

vrugt-

Iocs.

Graave ert h'uy' door hena bemug-

]

1

470 GESCHIEDENIS

hij heeft zijn woord gehouden, om mij, voor 't einde van den Zomer, goeden Champagne-wijn, in Champagne zelve , te doen drinken (*).

CoNDé bleef in zijne voordeelige verfchansfmg, zich vergenoegende de beweegingen der Bondgenooten gade te Haan, dé Steden, door Frankrijk inde Spaanfche Nederlanden genomen , te befchermen , en eenen inval in Frankrijk te beletten. Het beleg van Oudenaarden, door de Bondgenooten ondernomen , lokte hem , voor een korten tijd , daar uit. De Prins van Oranje zogt de Spaanfchen en Keizerfchen overtehaalen tot het leveren van een tweeden Veldilag: de eerften bewilligden maar de laatften weigerden. Hier uit rees zulk eene onéénigheid onder de Legerhoofden, dat de Keizerfchen de Loopgraaven verlieten , en grootendeels oorzaak waren van het opbreeken des belegs (f).

Beter Haagde 's Prinfen toeleg op Graave , door den dapperen Markgraaf de Ciiamilly verdeedigd , thans de eenige Stad in de Ferèénigde Nederlanden, nog ia 't bezit des Konings van Frankrijk, en werwaards alles, wat men hadt kunnen medeneemen,

was

(*) Tsecjaarige Cefch. bl. 139. 153. 176. 230. 250. Daniël, Journal de Louis XIV. p. 117. Feuquieres, Hem. Hip}. & Milit. Torn. I p. 3So. Tom. IE p. 10. ['emple Mem. p. 320. Gourvillz Mem^ II. p. jp». Sijsnet, L p. 377.

(f) Tweejaarige Cefch. bl. 352. §79. 282, 305 enz. "emple Mem. p. 313—w 330,

Sluiten