Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

der NEDERLANDEN. 471

was heengevoerd, onder anderen driehonderd Hukken Kanon. In Herfstmaand hadt Raubeniiaupt die Stad reeds berend, en de Loopgraayen geopend; doch het werk niet fterk voortgezet. In Wijnmaand verfcheen Oranje met eene groote yerfteiking van Krijgsvolk: de Bezetting verdeedigde zich manmoedig: gebrek , en uitdrüklijke last des Konings, bewerkten de overgave, naa een ruim driemaandig beleg (*). — Het beinagtigen van Huy, in Luikerland, door de veréénigde manfchap van Staatjetien en Spaanfehen, maakte een einde aan deezen Veldtocht j en van den Franfchen kant werd h eromtrent

niets meer ondernomen (f). Gelukkiger waren

de Franfchen wapenen geweest in ;<ndere ftreeken. Franche Comté , reeds deels vermeesterd door den Hertog de Navailles^ bukte geheel en al voor het aanzienlijk Leger , 't welk de Koning zelve aanvoerde (§). Turenne ftreedt met overwinnende wapenen in Duitschland. Gemersheim en Sihtsheim vielen hem in handen: en kreegen de Keizer fchen , bij de laatstgemelde Plaats, als mede bij Üthsheim, enten defdemaale bij Mülhaüzen, de nederlaag (**).

Nê-

(*)' Holl. Merc. 1674. bl. 164. 175.199.

(f) Daniël, Journal d» Louis XJF. p.ï.17.

($) Tweej. Cefch. bl. 131 -134. 146-153. Daniël, Jourrt. de Louis XW. p. na.

C') Twcef.Cefeh. bl. 161.181 — 194. 223. 311. 316. 338. Daniël Journ. de LouisXlF p< na. Feuquieres Mem. Hiji. & Lilt, Tom. tl. p. 16.20.24.

Wilmus de 111.

Sluiten