Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlLLPM de III.

i I

1

j t

d

4»2 GESCHIEDENIS

Zo dagt en fchreef een pligt getrouwe Meerkerk ! Zo durfde hij, met mannelijke taai , voor de Dwinglandij uit overlast bukkende, voor de Vrijheid fpreeken ! En, fchoon de Vrijheid haare (tem vrugt loos verheffe, is dezelve HOgthans aangenaam te hoorcn. Op verre na was hij de eenige niet, die het ftuk dus begreep. Daar het ons niet verdroot, een groot gedeelte van zijnen Brief aftefchrijven, zullen wij, 0:11 onzen Leezeren eene fchets te geeven, hoe braave en eerlijke Vaderlanders , ten dien dage, het vreemd beloop van alle deeze zaaken inzagen , hier plaats geeven aan een ftuk , ontleend uit deOpdragt vanL.am32rt v^n Vel-tijuizen (*). 5, Wanneer gij in deeze loopbaane u van uwen pligt kweet, zijn, helaas! die bittere en vqor alle goede Burgeren zo droeve tijden ons overgekomen, in welken het behoud der Provincie cn de Vrijhdd in het hoogfte gevaar geraakten, en welke voornaamlijk de Provincie van Utrecht getroffen, en dia in de magt der Franfchen gebragt hebben. Deeze rainpfpoed heeft u niet afgeworpen van uwe vastigheid; maar, oen gij yerftondt, dat de bediening der Politie en ier openbaare Geldmiddelen van den Franfchen Ko.

ning

(*) Voor zijne Opera omnia , Rotr. i6?o. 3 vol. ito. lij «-as, in den jaare MOCLXXIV, door den Prins lij de Vroedfcüpp veriaaien , en rigtte deezi Opdrajjt in an zijnen Broeder Wernard vam Velohcizen , in den :are MDCLXVII. van Raad in de Vroedfehsp der Stad >t Setreiaris der Finantie door de Sinten aangeileid , en esgilijlu van zijn ampt, in 't jsar MDCLXXIV, ontzet.

Sluiten