Tekst
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

WlLLRM de III.

Gsdrap vu ïiji Hoogheid , b die aanbieding.

gel GESCHIEDENIS

bor; doch, om'er op te beduiten, was debèfchrijving eener Landfchaps-vergadering noodig : en, bm die te beleggen , 'oordeelde rren de tegenwootdïge Regemen van Gelderland, die alleen bij voorraad de posten waarnamen , tot zijne Hoogheid, volgens magt. hem door de Algemeene Staaten gegeeven, befchikking op de Regeering in Gelderland zou gemaakt hebben, onbevoegd, of zij moesten van den Prins hier toe bijzonder verlof bekomen hebben. Dit weid verzegt , en verkreegen. De Landdag werd, den negënentwinrigReri van Louwmaand des jaars MDCLXXV , gehouden , en het eenpaarig befluit uitgèbrag: , „ om den Prins van „ Oranje, en deszelis mannelijke Naakomelingen, „ uit erkentenis voor zijne treffelijke diensten , de „ Hooge Regeering des Vorstendoms Gelder en' des Graaffchsps Zutphen aantebieden , onder den ,, tyiel van Hertog van Gelder , en Graave

„ van zctpuen (*)."

De oj.dragt van deeze Waardigheid ging gepaard 2 piet een Vertoog, vol uitbundige loftuitingen en be• tnigrfigen van de onderdaanigde onderwerping , al1 les gefchifct om een jong Vorst door den wierook van vleierije te bedwelmen. Doch hij wist zich daar. voor te hoeden , en de vréugd , ïn hem door deeze

aan-

(") Refoh Kdtl. 1674. bl. 46. Cefehr. Aant. vari deezen tijd, bij Wagenaar. Faderl. Hifi. XIV. bl. 346". Tweèjaak Cefch. bl. 415. Verbaal en waaragtig Fert. tfèdiukt in 's Hsge 1703. Bij!. Bfc. bl. ZU

Sluiten